Urban MilkShuttle - Voedertechniek speciaal voor kalveren (2024)

Drie wielen voor ELK terrein

Het voeren van kalveren is een zware lichamelijkearbeid, waarbij vaak honderden kilo’s moeten worden verplaatst. Het is vooral lastig op oplopende hellingen, onbegaanbaar terrein of in de winter bij ijs en sneeuw. De Urban MilkShuttle is vooral geconcipieerd met het oog op de dagelijkse eisen:

➜ 3 wielen voor optimale wendbaarheid en mobiliteit – vooral bij hellingen, oneffen terrein en in de winter

➜ Geen gevaar voor losrollen: Stopautomaat voor veilige parkeerstand ook op hellingen

➜ Met en zonder aandrijving verkrijgbaar

➜ Extreem kleine draaicirkel

➜ Doordachte functies

➜ Praktische accessoires

Offerte aanvragen Film Brochure Referenties

Geschikt voor alle terreinen door 3 grote
wielen en krachtige elektrische aandrijving

➜ Aandrijving met grote banden

➜ Beide zorgen ervoor dat u uw kalveren moeiteloos kunt bereiken, ook bij:

➜ sneeuw, ijs

➜ grind

➜ oplopend terrein

➜ hellingen

Urban MilkShuttle - Voedertechniek speciaal voor kalveren (7)
Urban MilkShuttle - Voedertechniek speciaal voor kalveren (8)
Urban MilkShuttle - Voedertechniek speciaal voor kalveren (9)

Hoogste materiaal – en fabricagekwaliteit

Urban MilkShuttle - Voedertechniek speciaal voor kalveren (10)
Urban MilkShuttle - Voedertechniek speciaal voor kalveren (11)

Kleine draaicirkel

Omdat de MilkShuttle als driewieleris uitgevoerd, heeft hij een zeer grote wendbaarheid en een uitstekende tractie.

Urban MilkShuttle - Voedertechniek speciaal voor kalveren (12)
Urban MilkShuttle - Voedertechniek speciaal voor kalveren (13)

Sneller klaar zijn – meer tijd voor andere dingen

Urban MilkShuttle - Voedertechniek speciaal voor kalveren (14)

De rug ontlasten – spelenderwijs voeren – zonder inspanning of belasting

 • Gemakkelijk te bedienen – kalveren voeren zo gedaan
 • Verlichting van de fysieke arbeid
Urban MilkShuttle - Voedertechniek speciaal voor kalveren (15)

30 kalveren met de emmer voeren: 25 minuten

30 kalveren met de MilkShuttle voeren:slechts 11 minuten

Urban MilkShuttle Doordacht- dat geeft plezier!

Urban MilkShuttle - Voedertechniek speciaal voor kalveren (16)

Sterkere elektrische aandrijving

 • Snelheid die zich aanpast aan de loopsnelheid
 • De rijaandrijving kan traploos worden bediend
 • Voorwaartse en achterwaartse versnelling
Urban MilkShuttle - Voedertechniek speciaal voor kalveren (17)

Pechbestendige banden

Nooit meer 's morgens opstaan en eerst een lekke band repareren – onze banden zijn nu standaard gevuld met een zeer elastische kunststof kern in plaats van met lucht. Zo zijn ze pechbestendig en onderhoudsvrij. Daarnaast stabiliseren de onverwoestbare banden door hun eigen gewicht de MilkShuttle die uiterst geschikt
is voor onbegaanbaar terrein.

Urban MilkShuttle - Voedertechniek speciaal voor kalveren (18)

Verwarming

 • edieningsterminal – eenvoudig en overzichtelijk – alle relevante gegevens, zoals vulniveau van de accu of de werkelijke temperatuur van de melk zijn snel afroepbaar
 • 3 verschillende starttijden ('s morgens, 's middags, 's avonds) voor het verwarmen van de melk
 • Kan vanaf 150l met klein (3 kw) en groot (6kw) verwarmingsvermogen worden uitgerust
 • Voor snel verwarmen op optimale dranktemperatuur
Urban MilkShuttle - Voedertechniek speciaal voor kalveren (19)

2-standen roerinrichting voor volle melk of MAT


Langzame stand voor voorzichtig roeren van de volle melk tijdens het verwarmen – de intervalschakeling zorgt ervoor dat de melk niet aanbrandt.

Urban MilkShuttle - Voedertechniek speciaal voor kalveren (20)

Mengtabel in het deksel

Altijd de juiste menging van water en melkpoeder voor de perfecte drankconcentratie.

Urban MilkShuttle - Voedertechniek speciaal voor kalveren (21)

Doordachte Melktank

n het reservoir dient de onverwoestbare volumeschaal om de hoeveelheid van de melk betrouwbaar te kunnen aflezen.

Urban MilkShuttle - Voedertechniek speciaal voor kalveren (22)

Eenvoudig doseren

Programmering van 3 verschillende doseervolumes. De vooraf ingestelde hoeveelheid wordt gedoseerd, de melkstroom stopt automatisch na afgifte van de gewenste hoeveelheid.

Ergonomisch gevormde nozzle

Daarmee kun je tanken, zoals aan een benzinestation: zo kunnen ook grote emmers of troggen worden gevuld.

Urban MilkShuttle - Voedertechniek speciaal voor kalveren (23)

Reiniging

Het reinigingswater circuleert door de slang en reinigt zo het reservoir, de slang en de nozzle van binnen.

MilkShuttle Pasteur

MilkShuttle met pasteurisatiefunctie

 • Houdtemperatuur individueel instelbaar – ook besparende pasteurisatie mogelijk
 • Koeling via tussenvloer – kleine hoeveelheden zijn al koelbaar
 • Minimale energieverliezen

Goed pasteuriseren – zonder onderbrekingen en zonder hercontaminatie

Bij het pasteuriseren worden door het verhitten van de melk kiemen en bacteriën volledig gedood. De melk wordt licht verteerbaar voor uw kalveren, diarreeproblemen worden voorkomen.

Pasteuriseren is niet zomaar pasteuriseren!


Bij de Urban MilkShuttle Pasteur heeft u de beschikking over een krachtige verwarming (6kW) en een effectieve koeling. De langzaam draaiende roerinrichting zorgt voor een continue en volledige circulatie van de gehele inhoud van het reservoir. Verder wordt schuimvorming van de melk, wat een reden voor onvolledige pasteurisatie kan zijn, vermeden.

Urban MilkShuttle - Voedertechniek speciaal voor kalveren (24)


Verwarmings-/koelunit in de vloer

Bij de Urban MilkShuttle Pasteur bevindt de verwarmings-/koelunit zich in de vloer van de behuizing onder de melktank. Zo kunnen kleine hoeveelheden melk snel en effectief worden gekoeld, zonder dat warmte-energie aan de buitenkant van het reservoir verloren gaat.

Solide verbinding

De twee koppelingen voor de aansluiting van MilkShuttle Pasteur met het koelwater toevoer en afvoer zijn gelegen aan de zijkant van het apparaat.

Urban MilkShuttle - Voedertechniek speciaal voor kalveren (25)
Urban MilkShuttle - Voedertechniek speciaal voor kalveren (26)

Urban MilkShuttle + Caddy

Alles in een gang

Speenemmers en toebehoren meteen meegetransporteerd
Veel melkveehoudsters gebruiken de MilkShuttle om hun kalveren dagelijks van melk
te voorzien. Maar niet alleen de melk moet worden getransporteerd, ook de speenemmers moeten na reiniging weer mee. Om veel heen en weer verplaatsen overbodig te maken, is de Caddy als aanhanger voor de MilkShuttle ontwikkeld. Op deze aanhanger is plaats voor max. 24 speenemmers, melkkannen en voor een heleboel toebehoren zoals water, voer of medicijnen. De speenemmers kunnen op zijn kop aan de haak worden gehangen zodat ze na het reinigen meteen drogen.

Sneller klaar zijn –

meer tijd voor andere dingen

„Tijd is beperkt!“Wie kent het niet uit zijn dagelijkse werkdag. Met de Caddy Op deze aanhanger
is plaats voor max. 24 speenemmers, melkkannen en voor een heleboel toebehoren zoals water, voer of medicijnen.

Urban MilkShuttle - Voedertechniek speciaal voor kalveren (27)

Urban Caddy

De Caddy – ...

Urban MilkShuttle - Voedertechniek speciaal voor kalveren (28)

Plaats voor speenemmers, melkkannen en voor een heleboel toebehoren
Afmetingen voor de Caddy zonder emmerhouder:
1720 x 820 x 890 mm

  Milkshuttle Toebehoren

  Veel extra's betekent dat u de MilkShuttle nog slechter kunt missen als hulp bij het voederen van kalveren.

  Het vacuümdeksel van de MilkShuttle maakt het vullen met melk van de melkkan gemakkelijker. De kanhouder transporteert twee melkkannen of de Iglus-voederschaal voor reiniging en voor de Iglus en bespaart zo een arbeidsstap.

  Brochure

  Urban MilkShuttle - Voedertechniek speciaal voor kalveren (2024)

  References

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Pres. Lawanda Wiegand

  Last Updated:

  Views: 5982

  Rating: 4 / 5 (71 voted)

  Reviews: 94% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Pres. Lawanda Wiegand

  Birthday: 1993-01-10

  Address: Suite 391 6963 Ullrich Shore, Bellefort, WI 01350-7893

  Phone: +6806610432415

  Job: Dynamic Manufacturing Assistant

  Hobby: amateur radio, Taekwondo, Wood carving, Parkour, Skateboarding, Running, Rafting

  Introduction: My name is Pres. Lawanda Wiegand, I am a inquisitive, helpful, glamorous, cheerful, open, clever, innocent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.